Výstavy

Do výstavního plánu se snažíme zařazovat jak osvědčenější autory, tak i méně zavedené výtvarníky a fotografy, jejichž práce nás nějakým způsobem oslovuje a které tak rádi podpoříme v jejich tvorbě. Vystavovali zde fotografové jako Petr Zhoř, Josef Hník nebo Rudolf Jung a výtvarníci Karel Prášek, Václav Benedikt nebo Alena Petříčková. 
Z mladších či méně zavedených autorů například Filip Buryán, Ondřej Coufal, Luis Cerdas-Jaubert a Christian Tode.

Ivana Beranová
kurátorka výstav

03.05.2017

Ak. arch. Libor Sošťák

* 27. 2. 1959 ve Vsetíně

Autor je architekt, rád ovšem také vstupuje s barvami na paletě a štětcem v ruce do imaginárního, svobodného prostoru malířství, aby ztvárnil inspirační podněty a impulsy ze svého podvědomí. Vystavoval obrazy a kresby s tematikou krajiny a města, civilizační témata, ale také výtvarné záznamy z cest za uměním a architekturou. V současnosti jeho malba směřuje k abstraktní expresi, vytváří také závěsné objekty z nalezených předmětů .

03.04.2017

Jana Vorlová (* 1957)
se narodila v Semilech a od roku 2002 žije a tvoří v Podkrkonoší – v Bozkově. Během studia na gymnasiu se učila kresbě a grafice u Vladimíra Komárka. Během studia na Fakultě architektury ČVUT byla ovlivněna svými učiteli - Jaroslavem Křížem a Rudolfem Riedelbauchem. Silný dojem na ni udělala tvorba
Františka Ronovského, s níž se setkala v době, kdy již začínala experimentovat s enkaustikou.
Tvorba Jany Vorlové je velmi individuální – tvoří pro sebe, vyjadřuje své vnitřní pocity. Její obrazotvornost je bezprostřední. V obrazech je mnoho skrytých významů – v reálných i fantazijních figurálních kompozicích, stejně jako v geometricky členěnýchkompozicích, plných významových znaků a symbolů. Ve všech jsou zašifrované vnitřní příběhy vyjádřené výtvarnou formou, harmonickou barevností a náročnou malířskou technikou. Na jejích obrazech jsou sice
zachycené reálné předměty a figury, imaginativní příběhy však příliš reálné nejsou. Nezobrazují skutečnost, jsou reflexí myšlenek a představ. Autorka
tvoří v osamění – mimo ruch výtvarného života, mimo centra umění. V silném duchovním místě krajiny - v blízkosti bozkovského poutního kostela Navštívení
Panny Marie. Uprostřed zahrad, luk a pastvin vznikají obrazy, které přinášejí radost, krásu i zamyšlení.

01.03.2017

Lenka Štěpaníková se narodila 25.4. 1987 ve Zlíně. Vystudovala Střední průmyslovou školu polytechnickou. Výtvarné dovednosti si osvojovala pod vedením ak. malířky Naděždy Čančíkové. Grafice se začala věnovat v roce 2008. Momentálně dokončuje grafiky k Dantově Božské komedii a soubor volných ilustrací inspirovaných verši Bohuslava Reynka, Vše technikou suché jehly.
Má za sebou několik kolektivních výstav. Z těch významnějších:
- Hosté Hollaru 2011, galerie Hollar Praha
- Galerie Drahomíra, Karlovy Vary 2015, společně s Tomášem Hřivnáčem
- mezinárodní soutěž Celebrating print, galerie KADS New York, 2015

28.11.2016

Hudba která působí zdánlivě neviditelně, v autorovi vyvolává duševní vibrace v oblasti citů a emocí, které se promítají do obrazů. Obraz se tak stává projekční složkou vnitřních pocitů. V některých z děl můžeme vidět horrorové vacuum, které pozorovatele zcela pohltí. Z díla je cítit inspiraci mýty, idoly. Mýty o prekolumbiánství, dětech přírody, kouzelné interakci slyšení a vidění, které dává vzniknout vizím. A vše je propojeno tak přirozeně jako nám kroužící ptáci dávají vědět o příchozím hurikánu. Zvuky a barvy se pro umělce stávají vibračními jevy, smysly v citové angažovanosti a jsou pro něj neoddělitelné ve svém modu operandi.

G.De Neral, březen 2015, kritika v časopise Expo Art č.28

20.10.2016

Vlasta Handzelová se narodila 6. 5. 1967 v Praze. Žije v Praze a v Jižních Čechách, nedaleko Jindřichova Hradce.

2002 - 2006 Ateliér ak. mal. Barbory Kyškové, kresba, malba
2000 - 2004 Ateliér ak. mal. Kamily Ženaté, semináře na téma Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, (Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů)

05.09.2016

Výstava prodloužena do 14.10.

28.06.2016

Marie Ban (*1982)
Vyrůstala a studovala v Praze. Po dokončení přírodovědně zaměřeného gymnázia se rozhodla pro výtvarnou dráhu a roku 2000 nastoupila na Akademii výtvarných umění v Praze a věnovala se klasické malbě a restaurování v ateliéru profesora Karla Strettiho. Roku 2004 odjela na studijní stáž do španělské Granady, kde ji vůně moře, jižní vítr a jiné osudové okolnosti přiměly k tomu, že se do Prahy na akademii už nevrátila. V Andalusii žila 9 let a kromě malby se věnovala nejprve józe a humanitárním činnostem a později podnikání. Založila značku oblečení, jehož potisky navrhuje, několik let provozovala malý obchod v malebném přímořském městečku Nerja. Zároveň se věnovala ilustraci a grafickému designu. Později se ale rozhodla Středomoří opustit a vrátila se do Čech. Od roku 2013 žije na venkově severně od Prahy na okraji Kokořínska.

01.06.2016

Irena Trefilová (1967*) se malířství a výtvarnému umění učila u Dany Puchnarové, Karla Těšínského a Ludmily Jiřincové. Její díla jsou projevem bohaté emocionality, barevné harmonie odkazují k hudebnímu cítění. Vystavovala doma i v zahraničních galeriích – má obdivovatele nejen v Evropě, úspěšné výstavy měla také v Káhiře a Casablance.

04.05.2016

Otakar Petříček je amatérský fotograf - autodidakt, samostatně se vzdělávající za pomoci dostupné literatury a vlastní tvůrčí praxe, často cestou pokusů a omylů. Začínal fotografovat legendární středoformátovou dvouokou zrcadlovkou Flexaret a po dlouhém období s kinofilmovým fotoaparátem se od začátku současného tisíciletí věnuje téměř výhradně digitální fotografii.

06.04.2016

Kol dokola okolo Richtrova kolodia.

Po celý duben bude ve Viničním altánu zpřístupněna výstava fotografií Karla Richtra Women: Scenes in the library. Autor na sebe upoutal pozornost kromě tvorby samotné také vynuceným předčasným ukončením stejnojmenné výstavy v knihovně AVČR na sklonku minulého roku. Současnou výstavu ve Viničním altánu autor navíc obohatí některými dalšími díly, která v rámci této „putovky“ dosud prezentována nebyla.

19.11.2015

Igor Hardunka už během svých studií na Akademii výtvarných umění důvěřoval spíše tradičnímu zobrazení, obracel se více do minulosti, inspiroval se klasickým evropským malířstvím a své náměty ohledával skrze křesťanskou ikonografii. Osobní zážitky transformoval do mystických výjevů a vizionářských kompozic, kde on sám znázorňuje alegorickou postavu vyhoštěnou z tohoto světa. Studoval po celou dobu v ateliéru klasických grafických technik, kde zhodnocoval své předchozí zkušenosti a rozvíjel nesporný kreslířský talent. 
Po absolutoriu se Igor Hardunka z osobních důvodů na dlouhou dobu umělecky odmlčel a pozvolna sbíral odvahu k tomu, aby se mohl po více než deseti letech vrátit a znovu bojovat s hmotou v malířském ateliéru.

14.09.2015

Na současné výstavě ve Viničním altánu Ivana Vostřáková prezentuje soubor svých nejnovějších fotografických koláží pod názvem Příběhy.

05.05.2015

V následujícím měsíci můžete ve Viničním altánu shlédnout výstavu dvou velmi výrazných autorů – autodidaktů. Jsou jimi Daniel Váchal a Miroslav Pangrác.

Oba autoři již svá díla prezentovali na mnohých výstavách a jsou zastoupeni jak v českých, tak zahraničních sbírkách. Spojuje je ovšem nejen jejich autodidaktismus, zastoupení ve sbírkách a po technické stránce i fakt, že oba malují olejový barvami. Jsou to oba dva velmi intuitivní a citliví autoři, kteří se rádi výtvarně vyjadřují na větších plochách, rádi se rozmáchnou, ale zároveň jejich práce obsahují i velmi křehce a filigránsky zpracované detaily, které jsou nezbytnou součástí celého zpracovávaného díla. Miroslav navíc maluje i akrylovými barvami a používá kombinovanou techniku, která mu umožňuje dobře ztvárnit prvky struktury. Ta se zdá být středobodem jeho zájmu.

01.04.2015

Rozhovor:

Zdá se, že ráda používáte specifickou paletu barev. Co tím vyjadřujete?

Má nejnovější série obrazů pro tuto výstavu má opravdu specifickou paletu barev, které zrcadlí mou náladu. Jsou velmi pestré a vyjadřují jisté natěšení se na něco nového a určitý posun v mém životě.

04.03.2015

Vzkaz divákovi
 
Fotografie je pro mě malým únikem do fantazijního světa, plného krásy, tajemna, křehkosti a prostupujícího světla. Pomáhá mi nalézat řád uprostřed drnkajícího chaosu moderní společnosti. Přesto musím říci, že při focení techniku moderní doby využívám, zároveň si myslím, že nic není odděleno a snažím se i ve své tvorbě hledat jakýsi střed. Ten nalézám někde na hranici přirozenosti a stylizace, na pomezí mezi sny a realitou. Portrétované osoby, přírodu i zátiší snímám přes tento pomyslný filtr a se stejným zájmem. Svou fotografickou tvorbu vnímám také jako prostředníka, který mi ukazuje sílu vyšší moci, jenž tento svět stvořila a pod kterou pokorně skláním svou hlavu ~ nebo se o to ve své tvorbě alespoň snažím. Pro výstavu jsem vybrala soubor zátiší a autoportrétu, který má pro mne intimní charakter. A proč černobílá? Protože hledám podstatu ukrytou v hloubce bez barev, přesto možná sytou jako celé spektrum.
 

07.11.2014

Vzkaz divákovi

Výtvarné činnosti se v různých časových prodlevách věnuji již od dětství. Výtvarno je pro mě prostředek k vyjádření toho, co kolem sebe vnímám a nad čím přemýšlím. Je to práce, která mi zároveň pomáhá nalézt pochopení a souvislosti mezi vším, co mě v nějaké formě v životě potkává anebo čeho jsem svědkem. Jedná se o jednu z mála činností, při kterých dokážu zapomenout na čas a plně se ponořit do příběhu, který vytvářím.

02.10.2014 

CHRISTIAN TODE *1961, Praha

Christian Tode je fotografem ženského světa. Tímto světem rád proplouvá a sám - skrytý za objektivem svého aparátu - loví záblesky vizuálních zpráv, které jeho modely vysílají do světa a jemu samotnému. Hledáčkem neúnavně loví skrytá tajemství, které mu jeho modely sdělují svými gesty a výrazy těla i obličeje.

02.09.2014 

Výstava je věnovaná fotografiím z cest po USA. Vystavené jsou fotografie z New Yorku (GUMOTISK) a ze západního pobřeží USA, (BROMOLEJ). Jak gumotisk, tak bromolej jsou techniky ušlechtilého tisku, které se používaly na přelomu 19. a 20. století.
Příprava knihy trvala dlouhé dva roky a nedílnou součást sbírky tvoří básně Jiřího Olšovského, které doplňují každou fotografii o příběh a dávají tak ucelený vjem čtenáři o dané kompozici.

01.07.2014 Výstava obrazů, plánů, map a ilustrací Dalibora Nesnídala - Depozitář

03.06.2014 Výstava obrazů a kreseb Ondřeje Coufala

29.04.2014 Výstava fotografií Philippa Messingera - Lost Places and New Life

01.04.2014 Výstava fotografií Petra Zhoře - Portréty

04.03.2014 Výstava obrazů Karla Práška - Plátna do 2014

23.01.2014 Výstava fotografií Josefa Hníka - Jiné tváře II.

05.11.2013 Výstava Jana Sklenáře - Otisky, tisky, kresby atd...

8.10.2013 Výstava obrazů Luis Cerdas jaubert - Eating Dreams

03.09.2013 Výstava fotografií Rasťo Čambála

01.08.2013 Výstava obrazů Tomáše Kobolky - Velbloud uchem jehly ...po sedmi letech...

29.05.2013 Výstava fotografií Lukáše Dvořáka - Second Impression

30.04.2013 Výstava fotografií Tomáše Poděbrada - Profumi d'Italia

11.04.2013 Setkání s umělcem - Rudolf Jung + čtení 11.4.

06.03.2013 Výstava fotografií Rudolfa Junga - Fragmenty

02.02.2013 Výstava obrazů Liběny Horákové

08.12.2011 Výstava Radky Kuželové a Ireny Hruškové - Cestou necestou

04.12.2012 Prodejní výstava obrazů (výběr z tvorby - zimní motivy) Pavla Dvořáka

01.11.2012 Výstava obrazů a fotografií Richarda Klimenta - Natura

04.10.2012 Výstava obrazů Ivany Koskové - Glamour mon amour

13.09.2012 Výstava Ivo Janoušek - Elementární krajiny

09.08.2012 Výstava Lukos Hey - From twisted perspective exhibition of paintings

10.07.2012 Výstava fotografií Karla Koutského

07.06.2012 Výstava Eva Francová - Svatojanský Tarot

15.05.2012 Výstava Gabriela Kryl - Proměny

03.04.2012 Výstava fotografií Martiny Chmelové - Umění překladu

06.03.2012 Výstava obrazů Filipa Buryána - Insider

07.02.2012 Výstava fotografií Petra Skoupého - Industrial Manoeuvres in the Dark

10.01.2012 Výstava fotografií Kateřiny Gőttlichové - Příběhy metra

03.11.2011 K3 - Výstava fotografií Báry Kohoutové, Michala Kohouta a Miloše Kohouta - autor Felix Pašek

04.10.2011 Jan Gianni Juránek - Výstava fotokoláží MÚZAlternativa aneb Trochu jiná hudba/Other Music

06.09.2011 Tamara Černá SofiG - Výstava fotografií s baletní tématikou "ELEGANTIA ET MOTIO"

04.08.2011 Christian Tode - Výstava fotografií

07.06.2011 Ondřej Staněk - Deja vu, Tacheles

05.05.2011 Petra Klačková, Martina Šimková - Ženy ženy

07.04.2011 Vojtěch Velický - Ilustrace pro ekonomický týdeník Euro

01.03.2011 Miloš Burki Burkhardt - Z nitra...

20.01.2011 Michal Mecner - Dokud nás smrt nerozdělí...

30.11.2010 František Srna - Agónie Extáze

04.11.2010 Daniel Hauser - výstava fotografií

15.10.2010 Tomáš Bican - výstava fotografií Krajina!

14.09.2010 Miloš J. Kohout - Čas, který se zastavil - výstava obrazů a fotografií

03.08.2010 Václav Benedikt - výstava obrazů

08.07.2010 Michaela MISHKA Suchá - Když andělé odcházejí

04.05.2010 Milan Eberl - Muzika

09.04.2010 YVANS - Dobří lidé jdou do nebe

02.03.2010 Jiří Růžek - Holky v Altánu

15.06.2010 Eleonora Vlková - Ikony, Zuzana Valenová - Sochy

03.12.2009 Pavel Gregor - In Old Style

03.11.2009 Tereza Haszprunarová - 11 duší Pandemonium

09.10.2009 Pavel Novák - Grafiky v kruhu

01.09.2009 Ak. mal. Alena Petříčková - výstava obrazů

05.08.2009 Eva Francová - Tváře i jiné podivnosti - výstava fotografií

14.07.2009 Zdeněk Pátek - výstava obrazů

02.06.2009 Dagmar Krásná - Mandaly, Jan P. Krásný - Digitální příběhy

05.05.2009 Richard Hofer - Farebný svet

02.04.2009 Marie Bílková - Koláže

03.03.2009 Vernisáž výstavy "Eva Davidová - Obrazy"

28.02.2009 Karel Prášek - Výstava obrazů